Warunki dostawy, użytkowania i reklamacji

 

Dostawa

Dostawa realizowana jest przez zewnętrzną firmę kurierską, która zapewnia dostawę do Klienta w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wysyłki. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie po naszej stronie. W przypadku opóźnienia dostawy prosimy o kontakt mailowy z podaniem numeru zamówienia, abyśmy jak najprędzej mogli sprawdzić przyczynę opóźnienia.

 

Użytkowanie

Kryształ jest delikatnym materiałem, należy go zatem postawić w bezpiecznym miejscu, aby nie miał możliwości zsunięcia się z powierzchni, nie był narażony na strącenia ani nie był w polu zasięgu dzieci. Z kurzu czyścić delikatnie bawełnianą szmatką.

 

Reklamacja

Podstawą reklamacji wysłania wadliwego lub niewłaściwego produktu jest otwarcie go w obecności kuriera, spisanie z nim protokołu oraz zrobienie zdjęcia niewłaściwego lub wadliwego produktu. Reklamacja taka powinna być złożona niezwłocznie mailowo, nie później jednak niż na trzeci dzień roboczy od momentu rozpakowania w obecności kuriera. Do reklamacji muszą być dołączone jako załączniki zdjęcie wadliwego lub niewłaściwego produktu oraz protokół sporządzony w obecności kuriera i podpisany przez Klienta oraz kuriera. Reklamacje, które nie zawierają wszystkich ww. elementów będą uważane jako nieskuteczne.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź uszkodzeń mechanicznych.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Proszę jednak pamiętać, iż większość kryształów jest personalizowanych, wykonywanych według Państwa indywidualnych preferencji oraz specyfikacji, a w takim przypadku zastosowanie ma:

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(...)
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ prawo zwrotu nie obejmuje produktów personalizowanych zakupionych w sklepie internetowym.

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników, niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.crystals3d.pl (zwanego dalej: Serwisem).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest firma KAJK Andrzej Borkowski, adres: ul. Wandy Rutkiewicz 29/8, 50-571 Wrocław, NIP: 899-240-40-28, adres poczty elektronicznej: info@crystals3d.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • umożliwienia logowania do Serwisu,
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy, poczta elektroniczna itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty Administratora,
 • marketingu, remarketingu, afiliacji,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • windykacji należności,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres info@cryslats3d.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz na tutaj.


Produkt poprawnie dodany do porównywarki!